Lohjelm-Palttu sukuseura ry

Knut Paltun jälkeläisten yhteydenpitokanava

Tervetuloa Lohjelm-Palttu sukuseura ry:n kotisivuille!

 

Jäsenyys

Sukuseuran jäsenet ovat Knut Paltun jälkeläisiä tai avio- tai avoliiton kautta tähän sukuun kuuluvia. Knut Palttu (k. 1624) oli porvari Turusta.

Knut Paltulla on tutkimusten mukaan kaksi jälkeläistä: Anders Palttu ja Sääksmäen kirkkoherrana toiminut Thomas Palthenius. Anders Paltulla ei tiettävästi ollut jälkeläisiä.

Usein sanomme myös, että sukuseuramme jäsenet ovat Sääksmäen kirkkoherra Thomas Paltheniuksen ja hänen vaimonsa Anna Nödingin jälkeläisiä.

 

Sukuseuran tavoite

Seuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuudentunnetta jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii:
- järjestämään kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia
- keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsenten tietoon
- harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa
- pitämään luetteloa suvun jäsenistä

 

Sukuseuran toiminta

Sukuseuran jäsenistä suurin osa kuuluu Thomas Paltheniuksen pojan Göran  Lohjelmin sukuhaaraan. Tämä on luonnollista, koska seuran nimi oli alunperin Lohjelm-sukuseura, johon kuuluivat vain Göran Lohjelmin jälkeläiset. Vuonna 2007 päätettiin jäsenistöä laajentaa kattamaan myös Hedvigin ja Emerentia jälkeläiset ja vuonna 2009 seuran nimi muuttui  Lohjelm-Palttu sukuseuraksi. Viime vuosina olemme ilahduttavasti tavoittaneet jäseniksi myös Paltheniuksen tyttärien Emerentian ja Hedvigin jälkeläisiä. Heitä on tiettävästi määrällisesti paljon.

Sukuseura ylläpitää sukututkimusrekisteriä, johon tallennetaan Lohjelm-Palttu sukuun kuuluvia henkilöitä. Lohjelmien ja Palttujen sukuun rekisteröityjen perheiden lukumäärä on tällä hetkellä noin 300 ja suvun henkilöluku huomattavasti suurempi.

Sukuseura pitää vuosikokoukset kahden vuoden välein, pääsääntöisesti kesäkuun toisena viikonloppuna. Välivuosina on pienimuotoista toimintaa kuten retkiä ja muita tapahtumia. Vuoden 2021 vuosikokous pidetään etäkokouksena Zoom etäyhteydellä perjantaina 18.6.2021.

Toteutamme tapahtumia myös yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa. Yhteistyötahojamme ovat mm. Vesilahden seudun sukututkimusseura ja Sassi sukuyhdistys.

Sukuseuran toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla ja viirien myynnillä.

 

Jäsenedut

Lohjelm & Palttu -jäsenlehti ilmestyy kerran vuodessa. 

Kotisivumme jäsensivuille pyrimme kokoamaan jäseniä kiinnostavaa materiaalia. Sinne arkistoidaan myös jäsenlehdet sähköisessä muodossa.

Alennushintaiset tapahtumat. Seuran jäsenille tapahtumiin osallistuminen on hieman edullisempaa kuin ei-jäsenille.

 

Sukuseuraan jäseneksi liittyminen

Lohjelm-Palttu sukuseuran jäseneksi pääsee täyttämällä jäsenhakemuslomakkeen, joka sijaitsee jäseneksi liittyminen ja yhteydenotto -välilehdellä. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa rahastonhoitajalle puhelimitse (040-5531363) tai sähköpostilla (meri.kokkola(at)elisanet.fi) nimen, osoitteen, puhelinnumeron, syntymäajan sekä riittävät tiedot esivanhemmista, jotta voimme varmistaa sukulaisuuden.

 

Lohjelm-Palttu sukuseura ry on VSSTS ry:n jäsen

Lohjelm-Palttu sukuseura on Vesilahden sukututkimusseura ry:n jäsenyhdistys. Kyseinen yhdistys edistää sukututkimusta Vesilahden ympäristössä sekä sukujen keskinäistä yhteydenpitoa. Seminaarit vuosittain yleensä Vesilahden yläasteella kaksi viikkoa juhannuksen jälkeen. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Seminaariin sisältyy aina jokin Vesilahden sukuihin tai sukututkimukseen liittyvä esitelmä. VSSTS on myös mukana Narvan markkinoilla ja Narvan perinnepäivässä.

Sukuseuran historiaa

 

Jo 1960-luvulta myös lohjelmiläisissä heräsi kiinnostus omia sukujuuria kohtaan, etsittiin kirkon kirjoista tietoja ja vaellettiin etsimään Oravanlinnan torppaa. Kun sitten Timo Junkkaala lähetti muutamia kirjeitä ja pani ilmoituksen lehteen, tuli 12.6.1994 raamattuopisto täyteen sukua, yli 150 henkeä ja monilla jo valmiit sukutaulut mukanaan.

Ilmoitus Lempäälän-Vesilahden sanomissa

Tilaisuudessa valittiin ryhmä, joka miettisi uusia tapaamisia ja muuta toimintaa sekä mahdollisen seuran perustamista. Ryhmään kuuluivat mm. Timo Junkkaala, Risto Pekkanen, Päivi Näretie, Taneli Koskela ja Seppo Hurme.

Lohjelm sukuseura perustettiin 14.3.1995 ja rekisteröitiin 5.2.1997, kotipaikkana Vesilahti. Sukuseuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Timo Junkkaala.

Aluksi vuosikokouksia pidettiin vuosittain, mutta järjestelyt todettiin raskaaksi, joten siirryttiin menettelyyn, jossa vuosikokous on joka toinen vuosi ja "välivuosina" tapaaminen esimerkiksi retken muodossa.

Vuonna 1999 päätettiin aloittaa oman lehden julkaiseminen parantamaan jäsenten välista yhteydenpitoa.

Lohjelm sukuseura ry päätti 2007 vuosikokouksessa ottaa Göranin sisarten Hedvigin ja Emerentian sukuhaarat sukuseuraan mukaan toimintaan. Muutos vaati sääntö- ja nimimuutoksen, joka hyväksyttiin Patentti ja rekisterihallituksessa keväällä 2009. Saman vuoden vuosikokouksessa pääsimme valitsemaan myös Göranin sisarten sukulaisia seuran hallitukseen.

 

 

Sukuseuran viiri

Sukuseuran viirejä on taas saatavana. Yhden sukuviirin hinta postitse toimitettuna on 70 € ja ilman lähetyskuluja ostettaessa 60 €. Tilaukset tehdään rahastonhoitaja Meri Kokkolalle.